Pracownia USG color doppler

• Badanie USG doppler tętnic szyjnych
• Badanie USG doppler tętnic kręgowych,
• Badanie USG doppler tętnic wewnątrzczaszkowych (transkranialne)
• Badanie USG doppler tętnic kończyn górnych i dolnych
• Badanie USG doppler aorty brzusznej
• Badanie USG doppler żył kończyn górnych i dolnych

Pracownia Kapilaroskopii

• Diagnostyka morfologii naczyń włosowatych wałów paznokciowych w tzw. objawie „zimnych dłoni”