Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej ŚUM , a w chwili obecnej z Oddziałem Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu .W latach 2009-2014 pełnił obowiązki wykładowcy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor publikacji z zakresu chirurgii naczyniowej w specjalistycznych czasopismach. Uczestnik licznych staży i kursów doskonalących w kraju i za granicą. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

W naszym zespole specjalistów od 2008 roku.