Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 1994 roku pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, a obecnie w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. Wieloletni wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor publikacji w dziedzinie chirurgii ogólnej i naczyniowej. Uczestnik kongresów i zjazdów chirurgicznych w kraju i za granicą.

Kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.

Prezes Fundacji Rozwoju Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Vascular Future.

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Angiomed Sp. z o.o.