Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej ŚUM, obecnie Oddziałem Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. Uczestnik licznych staży i kursów doskonalących w kraju i za granicą. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

Zastępca Kierownika Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.

W naszym zespole specjalistów od 2013 roku.