Diagnostyka i leczenie:
• bólów kończyn dolnych pochodzenia naczyniowego (w miażdżycy, cukrzycy)
• choroby żylnej kończyn dolnych – metody zachowawcze oraz zabiegowe (skleroterapia, laseroterapia)
• tętniaków aorty brzusznej
• chorób naczyń chłonnych
• stopy cukrzycowej

Kwalifikacje do zabiegów angiochirurgicznych zarówno klasycznych (udrożnienia tętnic, plastyki chirurgiczne, by-passy) i endowaskularnych (plastyki balonowe tętnic i żył, implantacje stentów i stentgraftów)