W ramach umowy z NFZ świadczymy ambulatoryjne usługi specjalistyczne w poradni chirurgii naczyniowej. 

Zasady przyjęć:

• skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
• potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Pacjenci zapisywani są do kolejki oczekujących w kolejności zgłoszenia. Kolejność ta może ulec modyfikacji w przypadku konieczności udzielenia świadczeń w trybie pilnym.
O przyspieszeniu terminu przyjęcia decyduje lekarz specjalista.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego.

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

• inwalidzi wojenni,
• osoby represjonowane,
• kombatanci,
• niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
• chorzy na gruźlicę,
• zakażeni wirusem HIV,
• w zakresie badań dawców narządów, uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
• uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.